Oefening: in beweging komen
Regenboog schildering Nat-in-nat