top of page
Privacybeleid

Voor bezoekers van www.praktijkkunstkracht
Beheerder: Eva Buis
Laatst gewijzigde versie: 27-06-2021


Praktijk Kunst Kracht respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Praktijk Kunst Kracht is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Bescherming van je persoonsgegevens
Praktijk Kunst Kracht neemt de privacy van de door jou verstrekte persoonsgegevens zeer serieus. 
Deze worden dan ook enkel gebruikt in het kader van mijn dienstverlening met inachtneming van de daaraan gestelde wettelijke regels rondom 'Bescherming Persoonsgegevens'. 
Wanneer je gebruikt maakt van mijn diensten verwerk ik de volgende, door jou aangeleverde persoonsgegevens.
 

  • Voor en achternaam

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • Telefoongegevens

  • E-mailadres

  • Overige gegevens (telefonisch of verstrekt tijdens correspondentie)


Wanneer je een therapeutisch traject bij praktijk Kunst Kracht doorloopt verwerk ik daarnaast gegevens over je algemene gezondheid en het verloop van de behandeling in een persoonlijk dossier. 
De wet Bescherming Persoonsgegevens heeft een meldplicht in het geval van datalekken. 

Doelstelling achter het verzamelen van je gegevens
Gegevens worden verzameld om de dienstverlening zoals we overeengekomen zijn te kunnen verlenen. Denk hierbij aan het kunnen opnemen van contact via email of telefoon, het afhandelen van betalingen, het informeren over wijzigingen van mijn diensten en afspraken en de uitvoering van wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte. 

Bewaartermijn gegevens
De wettelijke bewaartermijn van je cliëntdossier is 15 jaar, voor overige administratie geldt een termijn van 7 jaar. Na afloop van deze termijn worden alle gegevens vernietigd. Tijdens het traject staat het dossier op een vaste computer en zodra het traject is afgerond wordt deze verwijderd. Dan het dossier alleen nog op papier aanwezig en wordt beveiligd met een slot bewaard.

Geheimhoudingsplicht
Ik ga vertrouwelijk om met alles wat je mij vertelt en houd ik me als therapeut zijnde aan een geheimhoudingsplicht.
Alleen met jouw toestemming is het mogelijk om gegevens over je te verstrekken aan een derde partij.
Enkel in noodsituaties ben ik gemachtigd de geheimhoudingsplicht te doorbreken. Je kunt hierbij denken aan situaties waarbij jouw veiligheid of dat van een ander in gevaar komt. 

Jouw rechten
Als cliënt heb je het recht om je persoonsgegevens/dossier in te zien, deze te corrigeren of te laten verwijderen. 
Ook is het mogelijk om (eventuele) toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de persoonsgegevensverwerking. 
Daarnaast heb je ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dit is mogelijk door bij mij een verzoek in te dienen om jouw gegevens naar jou, een ander of een door jou genoemde organisatie te sturen. 
Hoe je dit doet? 
Stuur het verzoek naar evabuis@hotmail.com.

Kwaliteit, klachten en geschillen
Om de kwaliteit van mijn handelen als therapeut te waarborgen ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (NVKT) en de FVB. 
Hierdoor volg ik met regelmaat bij-en nascholingen, neem ik deel aan een intervisiegroep en voldoe ik aan de eisen die de vereniging aan mij stelt. 
Wanneer je ontevreden bent over iets ga ik daarover graag met je in gesprek om te kijken wat we daaraan kunnen doen.  
Goede communicatie, openheid en transparantie vind ik erg belangrijk, daarom luister ik graag naar wat er beter kan. 
Komen we er onverhoopt samen niet uit, dan is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging. 
De NVKT voldoet aan de door de overheid gestelde eisen omtrent de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). 
De NVKT is onderdeel van de overkoepelende organisatie NVAZ en daardoor aangesloten bij de Onafhankelijke Klachtenfunctionaris en landelijk erkende Geschillencommissie.


Wijzigingen privacyverklaring
praktijk Kunst Kracht heeft ten alle tijden het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy beleid. Het is daarom raadzaam deze met regelmaat te bekijken zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. 

AGB-code persoonlijk: 90107957
AGB-code onderneming: 90067016
Kamer van Koophandel nummer: 75921073
NVKT registratienummer: 19NVKT 14309 1922
www.praktijkkunstkracht.nl
evabuis@hotmail.com
06-51568165
Eva Buis

bottom of page